Suomeksi:

 

1. Yhteystiedot

Voit ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää palveluistamme tai palveluidemme Käyttöehdoista.

 

Three Voices Media Oy

https://threevoicesmedia.com

orders@threevoicesmedia.com

Y-tunnus: 2881364-4

Alv-numero: FI28813644

 
2. Yksityisyys ja tietoturva

Nämä Yleiset käyttöehdot (myös "Käyttöehdot, Ehdot") koskevat kaikkea Three Voices Media Oy:n https://threevoicesmedia.com Sivujen (myös "Verkkosivujen") käyttöä.

Ole hyvä ja tutustu Asiakasrekisterimme kuvaukseen täällä. Asiakasrekisterin kuvauksessa kerromme mitä tietoa keräämme sinusta tässä yhteydessä ja kuinka hyödynnämme kyseisiä tietoja.

Käytämme Google Analytics palvelua tietyillä osilla sivuamme analysoidaksemme käyttötrendejä. Jos haluat, voit jättäytyä pois Google Analytics -palveusta tämän työkalun avulla: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 

3. Tiedonsiirto

Kaikki tieto, joka siirretään Three Voices Media Oy:n ja Asiakkaan välillä on enkryptoitu käyttämällä 256-bitin SSL varmenteita.

 
4. Evästeet

Saatamme käyttää Evästeitä ja muita seurantateknologioita parantaaksemme Sivumme käyttökokemusta ja analysoidaksemme yleisiä käyttötrendejä. Voit estää Evästeet selainasetuksistasi, mutta Sivun tietyt osat eivät välttämättä toimi kunnolla, jos Evästeet on estetty.

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa ja Sivumme jatkettu käyttäminen tarkoittaa, että suostut noudattamaan näiden Käyttöehtojen uusinta versiota aina, kun vierailet Sivullamme.

 
5. Yleiset tilaus- ja peruutusehdot

Tilauspalvelumme automaattinen sähköpostivarmistus on toteutettu suojelemaan Asiakasta tilanteissa, jotka vaativat Tilauksen peruuttamista. Jos Asiakas tekee suoran Tilauksen järjestelmämme kautta, katsotaan Projekti käynnistetyksi heti Tilauksen luomisvaiheessa ja Asiakkaan ja Three Voices Media Oy:n välille syntyy Sopimus.

Suora Tilaus on tarkoitettu omatoimiselle asiakkaalle, joka laskee Projektille hintalaskurillamme hinnan, hyväksyy että hinta on enimmillään hintalaskurin ilmoittama summa ja tekee suoran Tilauksen.

Tilaus tarjouspyynnön jälkeen soveltuu isoihin projekteihin ja tarjouskilpailuihin. Projekti katsotaan aloitetuksi sen jälkeen kun Asiakas on lähettänyt hyväksyvän vastauksen hintatarjoukseemme.

Jos Asiakas peruuttaa Projektin tai sellaisia osia siitä, jotka ovat sisältyneet alkuperäiseen Tilaukseen ennen kuin Palvelu on toteutettu, Asiakas velvoitetaan maksamaan Three Voices Media Oy:lle prosentuaalisesti toteutettua työtä vastaava osuus Projektin alkuperäisestä hinnasta. Esimerkiksi käännösprojekteissa prosentuaalinen hinta lasketaan käännetyn sanamäärän perusteella ja litterointiprojekteissa kirjattujen äänitetuntien ja -minuuttien perusteella.

6. Salassapitovelvollisuus

Kaikki Asiakkaan ja Three Voices Media Oy:n välillä tapahtuva tiedonsiirto kuuluu Salassapitovelvollisuuden alaisuuteen. Three Voices Media Oy hyväksyy : (a) noudattavansa yhtä suurta varovaisuutta kuin Yrityksen omaa salassapidettävää sisältöä käsiteltäessä ja kaikissa tapauksissa vähintäänkin kohtuullista tietosuojaa, ja (b) käyttävänsä Salassapitovelvollisuuden alaista Asiakkaan Three Voices Media Oy:lle lähettämää sisältöä vain Palvelun toteuttamiseksi Asiakkaalle ja ei Three Voices Media Oy:n hyödyksi. Riippumatta muista näiden Käyttöehtojen osista, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Sopimus, jos tämän osan ehtoja ei noudateta.
 

7. Laadunvalvonta

Three Voices Media Oy ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas voi omaa harkintavaltaansa käyttäen editoida ja/tai oikolukea Projektin sisältöjä osana Asiakkaan laadunvalvontaa. Projekti todetaan valmiiksi, kun valmiit Projektin sisällöt lähetetään asiakkaalle laskun tai verkkolaskutusosoitteen ja laskutietojen kera.

Jos Asiakkaan harkintavallan mukaisesti Three Voices Media Oy on toteuttanut kelpaamattoman laatuista Palvelua suhteessa Projektin vaatimuksiin, Asiakkaan tulee ilmoittaa Three Voices Media Oy:lle sähköpostitse neljäntoista (14) arkipäivän kuluessa ja antaa Three Voices Media Oy:lle kohtuullinen aika parantaa työn laatu vaaditulle tasolle. Jos tämä ei onnistu, aika ei riitä tai mistä tahansa muusta syystä, Asiakas sitoutuu maksamaan kulut, jotka aiheutuvat sisältöjen saattamisesta vaaditulle tasolle. Asiakas saattaa olla oikeutettu saamaan hyvitystä Three Voices Media Oy:ltä ylimääräisten kustannusten verran, mutta missään tilanteessa Projektin hinnasta voidaan hyvittää enimmillään 50%.
 

8. Toimitus

Asiakkaan ja Three Voices Media Oy:n välillä sovittu Toimitusaikataulu muodostuu sitovaksi vasta silloin, kun Three Voices Media Oy on käynyt läpi Projektin sisällöt ja Asiakkaan ohjeistuksen sekä (a) Suorassa Tilauksessa silloin, kun Three Voices Media Oy lähettää Asiakkaalle vahvistusviestin ja (b) Tilauksessa tarjouspyynnön jälkeen silloin, kun Asiakas on lähettänyt Three Voices Media Oy:lle vahvistusviestin sähköpostitse tai mitä tahansa muuta Osapuolten yhdessä päätettyä viestintäkanavaa käyttäen. Ellei toisin sovita, Asiakas voi odottaa vastaanottavansa valmiin Projektin sisällöt viimeistään sovittuna toimituspäivänä.

9. Korvaus ja maksu

Asiakas suostuu maksamaan Three Voices Median esittämän hinnan jokaisesta Projektiin sisältyvästä Suoritteesta. Kaikki hinnat, joista on sovittu Three Voices Media Oy:n ja Asiakkaan välillä muodostuvat sitoviksi vasta sen jälkeen, kun (a) Suorassa Tilauksessa Three Voices Media Oy on perehtynyt Projektin sisältöön ja Asiakkaan ohjeistukseen sekä lähettänyt vahvistusviestin Asiakkaalle ja (b) Tilauksessa tarjouspyynnön jälkeen silloin, kun Asiakas on lähettänyt Three Voices Media Oy:lle vahvistusviestin sähköpostitse tai mitä tahansa muuta Osapuolten yhdessä päätettyä viestintäkanavaa käyttäen. Ylimääräisistä kustannuksista saatetaan myös sopia etukäteen, esimerkiksi jos Projekti sisältää (a) epäselvää sisältöä kuten tekstiä tai äänitteitä ja/tai (b) sertifikaatin hankkimista; ja/tai (c) työn priorisointia ja kiireellistä työskentelyä tavallisten toimistoaikojen ulkopuolella. Jos sisältöihin tai Projektin kuvaukseen tehdään muutoksia, kun työ on kesken voidaan Three Voices Media Oy:n hintoja muuttaa yhteisellä kirjallisella sopimisella sähköpostitse tai Osapuolten yhteisesti sopimaa viestintäkanavaa käyttäen.

Asiakas voi käyttää verkkoportaaliamme lähettäessään Tarjouspyynnön tai Tilauksen Three Voices Media Oy:lle. Kun Asiakas toteuttaa Suoran Tilauksen, hän hyväksyy Three Voices Media Oy:n hinnaston. Hinnaston löydät Three Voices Media Oy:n sivuilta (threevoicesmedia.com).

Asiakas sitoutuu maksamaan koko Projektin hinnan Three Voices Media Oy:lle viimeistään neljätoista (14) arkipäivää laskun vastaanottamisen jälkeen sovitun maksutavan mukaisesti. Laskutus tapahtuu Asiakkaan toiveiden mukaisesti sähköpostitse tai muuta sovittua viestintäkanavaa käyttäen vaihtoehtoisesti (a) .pdf-muotoisella laskulla tai (b) ilmoittamamme verkkolaskutusosoitteen kautta. Three Voices Media Oy:llä on oikeus periä Viivästyskorkoa kaikista myöhästyneistä maksusuorituksista. Missään tilanteessa Three Voices Media Oy:lle tapahtuva maksu ei saa riippua Asiakkaalle tapahtuvasta maksusta mahdollisen Kolmannen osapuolen toimesta, joka on tilannut Asiakkaalta työn. Pitkäkestoisten Projektien yhteydessä Three Voices Media Oy saattaa pyytää aloitusmaksua ja toistuvia maksusuoritteita. Jos maksusuorite myöhästyy, Three Voices Media Oy:llä on oikeus kirjallisen ilmoituksen jälkeen lopettaa työskentely kunnes maksamatta oleva suorite on vastaanotettu. Projektin Toimitusaikataulua voidaan pidentää tarpeen mukaisesti.

10. Laki ja toimivalta

Suomen lakia sovelletaan kaikkiin tämän käyttöoikeussopimuksen mukaisiin riidoihin. Kaikki tämän sopimuksen nojalla syntyneet riidat, joita ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, ratkaistaan ​​Helsingin käräjäoikeudessa.


In English:

 

1. Contact

Feel free to contact us if you have any questions about our services and/or policies.

 

Three Voices Media Ltd.

https://threevoicesmedia.com

info@threevoicesmedia.com

Company ID: 2881364-4

VAT ID: FI28813644

 
2. Privacy and Data Security

These terms regarding privacy and data security apply to your use of the Three Voices Media Ltd. website at https://threevoicesmedia.com.

Please see our Customer Register description here. The Customer Register description describes the information that we collect from you in this connection and the ways in which we use it.

We use Google Analytics on certain parts of our website to analyze usage trends. If you wish, you can opt out of Google Analytics with this add-on tool: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 

3. Data transfer

All information passed between Three Voices Media Ltd. and the Customer is encrypted using 256-bit SSL certificates.

 
4. Cookies

We may use cookies and other tracking technologies to enhance your user experience and analyze general usage trends. You can block cookies from your browser settings but some areas of our services may not function properly if you do that.

We reserve the right to change these terms and conditions at any time, and you agree to abide by the most recent version of this Terms of Use Agreement each time you view and use the Website.

 
5. Cancellation Policy

Our e-mail confirmation service was created to protect the Customer from situations that would require Cancellation. With (a) Direct Orders, the Project starts when Three Voices Media Ltd. has reviewed the Project content and has sent confirmation to the Customer and with (b) Orders after quote the Project starts when the Customer sends us confirmation. If Customer cancels or withdraws any portion of the item(s) included in the original order prior to completion of the service(s), then, in consideration of our scheduling and/or performing said service(s) Customer shall pay Three Voices Media Ltd. the portion of the project fee represented by the percentage of total service(s) performed, but in any event not less than 50% of said fee.
 

6. Confidentiality

Information is deemed Confidential Information if, given the nature of Customer's business, a reasonable person would consider such information confidential. Three Voices Media Ltd. agrees: (a) to exercise the same degree of care as he/she accords to his/her own confidential information, but in no case less than reasonable care, and (b) to use Confidential Information which Customer provides to Three Voices Media Ltd. only for the performance of Services for Customer and not for the own benefit of Three Voices Media Ltd. Notwithstanding any other provision in this Agreement, Customer has the right to immediately terminate this Agreement in the event of any breach of this provision.
 

7. Quality Assurance

Three Voices Media Ltd. understands and agrees that Customer may, at Customer's discretion, edit and/or proofread our work as part of Customer's quality-assurance efforts. However, if Three Voices Media Ltd. is asked to deliver a certificate of accuracy, no amendment or alteration may be made to a Project without Three Voices Media Ltd.'s written acceptance of such amendment or alteration.

If in Customer's substantiated opinion, Three Voices Media Ltd. has delivered substandard Services in relation to the Project specifications, Customer must inform Three Voices Media Ltd. in writing within fourteen (14) business days and give Three Voices Media Ltd. reasonable time to bring the work up to the required standard; if this procedure is unsuccessful or if, for lack of time or otherwise, Customer incurs extra expense in bringing the work up to the required standard, Customer may be entitled to reduce the fee payable to Three Voices Media Ltd. by the amount of such extra expense, but in any event the fee may not be reduced to less than 50% of the original Project fee.
 

8. Delivery

Any delivery date(s) agreed to in advance between Three Voices Media Ltd. and Customer become(s) binding only after Three Voices Media Ltd. has received and reviewed the source material and Customer's instructions, both parties have agreed in writing on the project specifications, and customer has confirmed the precise cost of the Project, delivered by Three Voices Media Ltd. by e-mail or any other form agreed on between the two parties. Unless otherwise agreed, Customer can reasonably expect to receive the assigned project no later than on the agreed-upon date of delivery.
 

9. Compensation and Payment

Customer agrees to pay Three Voices Media Ltd. the fee(s) set forth in each project assignment for Services. Any fee(s) agreed in advance between Three Voices Media Ltd. and Customer become(s) binding only after Three Voices Media Ltd. has received and reviewed the source material, Customer's instructions, and Customer's confirmation of the precise cost of the Project. Supplementary charges may also be agreed in advance, for example those arising from: (a) inconsistent text, poorly legible copy, or complicated layout or presentation; and/or (b) certification; and/or (c) priority work or work outside normal business hours. If any changes/revisions are made to the source text or project specifications at any time while the task is in progress, Three Voices Media Ltd.'s fee, charges, and terms of delivery may be adjusted by mutual agreement in writing.

Customer can use our online form to send their Quotes and Direct Orders to Three Voices Media Ltd. If you place a (a) Direct Order you agree to the pricing policy of Three Voices Media Ltd. You can find the Three Voices Media Ltd. pricing policy on our website (threevoicesmedia.com).

Payment in full must be made by Customer to Three Voices Media Ltd. no later than fourteen (14) days from receipt of invoice by the method of payment specified in writing between the Parties. Invoicing is delivered in either (a).pdf format and delivered through email or any other messaging platform agreed upon by both Parties or (b) sent through eInvoicing and parties exchange invoicing information accordingly. Three Voices Media Ltd. is entitled to charge a late fee for any undisputed overdue payments. In no event should payment to Three Voices Media Ltd. be contingent upon payment to Customer by the party who commissioned the work. For long assignments, Three Voices Media Ltd. may request an initial payment and periodic installments. If an installment becomes overdue, Three Voices Media Ltd., upon giving Customer a written notice, has the right to stop work until the outstanding payment is received and to extend the deadline(s) for delivery accordingly.

 

10. Law and Jurisdiction

Finnish law will be applied to all disputes arising under this User Agreement. All disputes arising under this agreement which cannot be solved by mutual agreement, shall be solved in the district court of Helsinki, Finland.