Viestintäyhteistyö

luodaan aina vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja ne toteutetaan asiakaslähtöisesti. Toteutamme viestintää monipuolisesti eri alustoja hyödyntämällä ja vierailemme myös asiakkaiden luona toteuttamassa koulutuksia ja sisältöjä tarpeen mukaan. Tiedostamme, että asiakkaidemme tietotekniset valmiudet vaihtelevat huomattavasti ja tästä syystä tarjoamme viestintäyhteistyötä erittäin monimuotoisesti:

Viestintäyhteistyöt toteutetaan yleisimmin kolmessa eri muodossa ja niiden yhdistelmänä:

  • .pdf-muotoiset koulutusmateriaalit
  • Skype tai vastaavat puhelukoulutukset
  • Yhteistyössä toteutettavat sisältöstrategiat ja sisällöt

Adobe Portable Document Format eli .pdf-muotoiset koulutusmateriaalit

ovat selkeitä, helppokäyttöisiä, visuaalisesti miellyttäviä ja lähes kaikilla laitteilla helposti toimivia sisältöjä. Opettaja luo koulutusmateriaalin sinun, yrityksesi ja organisaatiosi tarpeiden perusteella. Adobe .pdf -koulutukset soveltuvat lähes kaikkiin suomen- ja englanninkielisiin sisältöneuvontatarpeisiin. Esim. matkailualan englanninkielinen sanasto, kansainvälisen kaupan sanasto, viestintä Facebookissa, Instagramissa, Twitchissä, Twitterissä ja YouTubessa suomeksi ja englanniksi. Sisältöneuvonta voi olla tiivis tietopaketti tai laaja kurssimateriaali ja se voi sisältää myös esimerkkejä toimivasta sisällöstä, jolloin varmistetaan, että asiakas todella oppii materiaalit ja pääsee aloittamaan viestinnän hyvältä tietopohjalta.

Esim. ”Twitter-viestinnän suositut sisällöt ja tietoturvakysymykset.”

Skype tai vastaavat puhelukoulutukset

ovat selkeitä, perusteellisia, henkilökohtaisia, yksilöityjä ja tarinallisia sisältöjä, joiden on tutkitusti todettu jäävän paremmin mieleen asiakkaille. Ne soveltuvat erityisesti yksityiskoulutukseen ja pienryhmäkoulutukseen. Opettaja luo koulutusmateriaalin sinun, yrityksesi ja organisaatiosi tarpeiden perusteella. Skype tai vastaavat koulutukset soveltuvat lähes kaikkiin suomen- ja englanninkielisiin sisältöneuvontatarpeisiin. Esim. matkailualan englanninkielinen sanasto, kansainvälisen kaupan sanasto, viestintä Facebookissa, Instagramissa, Twitchissä, Twitterissä ja YouTubessa suomeksi ja englanniksi. Skype-koulutus on tiivis tietopaketti tai laaja kurssimateriaali ja se sisältää myös esimerkkejä toimivasta sisällöstä, jolloin varmistetaan, että asiakas todella oppii materiaalit ja pääsee aloittamaan viestinnän hyvältä tietopohjalta.

Esim. ”Kuinka toteutat haluamaasi sisältöä YouTubeen.”

Yhteistyössä toteutettavat sisältöstrategiat ja sisällöt

ovat yhdessä asiakkaan kanssa toteutettavia tapaamisen yhteydessä suunniteltavia sekä verkkotapaamisten avulla toteutettavia laajempia viestintästrategioita ja sisältömarkkinointikampanjoita. Sisältöjä lähestytään asiakaslähtöisesti ja päätös käytettävistä alustoista tehdään yhdessä asiakkaan kanssa budjetista, aikataulusta ja tavoitteista riippuen. Opettaja luo koulutusmateriaalin sinun, yrityksesi ja organisaatiosi tarpeiden perusteella. Yhteistyössä toteutettavat sisältöstrategiat ja sisällöt soveltuvat lähes kaikkiin suomen- ja englanninkielisiin sisältötarpeisiin. Esim. matkailualan suomen- ja englanninkielinen sisältö, kulttuuri- ja historiasisällöt, luonto- ja ympäristösisällöt, viestintä Facebookissa, Instagramissa, Twitchissä, Twitterissä ja YouTubessa suomeksi ja englanniksi. Sisältöstrategia voi olla tiivis tietopaketti tai laaja sisältöpaketti ja se voi sisältää myös esimerkkejä toimivan sisällön rakentamiseen, jolloin varmistetaan, että asiakas voi jatkossa toteuttaa viestintää myös itse. Viestintäyhteistyötä voidaan jatkaa asiakkaan toiveiden mukaisesti myös kuukausimaksuperusteisesti.

Esim. ”Facebook-mainontakampanja vuodeksi.”

 

TL;DR

.pdf-muotoiset koulutusmateriaalit toimivat lähes kaikilla laitteilla ja ovat selkeitä tietopaketteja.

Skype tai vastaavat puhelukoulutukset ovat selkeitä, tiiviitä ja tehokkaita koulutuspaketteja.

Yhteistyössä toteutettavat sisältöstrategiat ja sisällöt ovat yksilöityjä, tarinallisia, ainutlaatuisia ja tästä syystä mieleenpainuvia sisältöjä.

 

Kerro millaisesta viestinnästä haaveilet niin toteutetaan se yhdessä!

#viestintä #viestintäyhteistyö #kommunikaatio #communication #communications #sosiaalinenmedia #some #socialmedia #socialmediacommunication #communication2020 #IoT #DLT