Internet-slangi

tarkoittaa internetissä käytettävää kieltä eli verkkokieltä. Internet-slangilla on monia määritelmiä ja erityispiirteitä riippuen käyttöympäristöstä. Lähes jokaisessa sosiaalisessa mediassa on oma slanginsa ja viestintäkulttuurinsa.

Esimerkiksi merkkirajoitukset, emojit, lyhenteet, hashtagit ja meemit kuuluvat haasteisiin, joita internetviestinnässä saattaa kohdata.

Me hallitsemme niistä useimmat, joten kysy rohkeasti apua internetviestintäsi tehostamiseen!

#internetslangi #internetkieli #verkkokieli #internetslang #internetlanguage #memes