Litterointi

@litteroija

Litterointi

tarkoittaa minkä tahansa äänitteen kirjaamista tekstimuotoon. Teemme litterointeja suomeksi ja englanniksi. Kaikki litterointimme tapahtuu yrittäjien toimesta ja on täysin tietoturvallista, luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia litterointityön tekijöitä. Litteroitava äänite voi olla esimerkiksi tutkimushaastattelu, lääketieteellinen sanelu, oikeuden istunto, kokous- ja webinaaritallenne tai mikä tahansa muu puhetilanne, joka halutaan saada tekstimuotoon.

Litterointi suoritetaan yleisimmin kolmella eri tarkkuudella:

  • Peruslitterointi
  • Eksakti litterointi
  • Yleiskielinen litterointi

Peruslitterointi

tarkoittaa sanelunpurkua ja äänitteen kirjaamista tekstimuotoon siinä muodossa missä puhuja äänitteellä asian ilmaisee. Litteroija kirjaa äänitteeltä kaiken olennaisen puhekieliseen tekstimuotoon ja murteelliset sanamuodot säilytetään, mutta puheesta poistetaan toistot, täytesanat ja vähäiset häiriötilanteet jätetään kirjaamatta. Peruslitterointi soveltuu lähes kaikkiin litterointitarpeisiin, esimerkiksi tutkimushaastatteluihin, lääketieteelliseen saneluun, oikeuden istuntojen kirjaamiseen, kokous- ja webinaaritallenteiden puhtaaksikirjoittamiseen ja kaikkiin muihinkin puhetilanteisiin, jotka halutaan saattaa tekstimuotoon. Peruslitterointi soveltuu myös kielentutkimuksen tieteenalan tutkimusaineiston käyttöön vaikkapa murteita tutkittaessa.

Esim. ”No niin, alotetaan. Tämän haastattelun tarkotus on selvittää teidän koulun pedagogisia tavoitteita ja sitä, kuinka hyvin ne on toteutuneet täällä.”

Eksakti litterointi

tarkoittaa äänitteen kirjaamista tekstimuotoon eksaktisti eli juuri kuten asiat äänitteellä ilmaistaan. Litteroija kirjaa äänitteeltä kaikki sisällöt mukaan lukien toistot, täytesanat, vähäisetkin häiriötilanteet ja lopputuloksen tai tutkimuksen kannalta oleelliset äännähdykset kuten myötäilyt, yskäisyt, naurahdukset ja merkitykselliset äänenpainotukset. Eksaktin litteroinnin taso vaihtelee asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, mutta yleisimmin tämä vaihtoehto soveltuu esimerkiksi kielentutkimuksen tieteenalan tutkimusaineiston käyttöön vaikkapa sanojen toistuvuutta tai murteita tutkittaessa.

Esim. ”No niin, alotetaanpa. Tämän haastattelun tarkoitus on selvittää teijän koulun pedagogisia tavotteita ja sitä, kuinka hyvin ne on niinku toteutuneet täällä.”

Yleiskielinen litterointi

tarkoittaa äänitteen kirjaamista tekstimuotoon yleiskielisesti siinä muodossa missä puhuja äänitteellä asian ilmaisee. Litteroija kirjaa äänitteeltä kaiken olennaisen yleiskieliseen tekstimuotoon, mutta puheesta poistetaan selvät murrepiirteet, toistot, täytesanat ja myös vähäiset häiriötilanteet jätetään kirjaamatta. Yleiskielinen litterointi soveltuu lähes kaikkiin litterointitarpeisiin, esimerkiksi tutkimushaastatteluihin, lääketieteelliseen saneluun, oikeuden istuntojen kirjaamiseen, kokous- ja webinaaritallenteiden puhtaaksikirjoittamiseen ja kaikkiin muihinkin puhetilanteisiin, jotka halutaan saattaa tekstimuotoon.

Esim. ”No niin, aloitetaan. Tämän haastattelun tarkoitus on selvittää teidän koulun pedagogisia tavoitteita ja sitä, kuinka hyvin ne on toteutuneet täällä.”

 

TL;DR

Peruslitterointi eli sanelunpurku säilyttää puhekielisen tekstityylin.

Eksakti litterointi kirjaa äänitteen sisällöt tarkasti tekstimuotoon.

Yleiskielinen litterointi poistaa selkeät murreilmaisut ja tuottaa lähes kirjakielisen ilmaisun.

 

Ota yhteyttä tai lataa aineisto suoraan tietoturvalliselle palvelimelle ja tee tilaus. Helppoa!

#litterointi #litteroija #litteraatti #sanelunpurku #transcription #transcriber #transcriptor #fastestfingersinfinland

Lue lisää palveluistamme