+358 40 7388945

Teksti, viesti, media. Noihin kolmeen sanaan kiteytyy ydinosaamiseni. Olen koulutukseltani FM kielten ja kääntämisen puolelta, mutta työkokemuksen kautta muun muassa kirjastomaailma, litterointi ja media ovat vahvoja osaamisalueitani. Tuotan ja editoin sisältöä, käännän ja optimoin viestintää ja ratkaisen erilaisia tekniikkaan liittyviä ongelmia. Erityisesti seuraavat asiat ovat ominta alaani:

  • sisältöjen tuottaminen ja muokkaaminen
  • käännökset ja lokalisointi
  • tekniset ratkaisut
  • viestinnän suunnittelu ja räätälöinti
  • tiedon etsintä, arviointi ja editointi

 

“En ehkä ole mennyt sinne minne minun piti mennä, mutta olen kuitenkin tainnut päätyä juuri sinne missä minun pitääkin olla.” 
― Douglas Adams, Sielun pitkä pimeä teehetki

Tavalla tai toisella kolme asiaa on määrittänyt omaa suuntaani lapsuudesta asti: musiikki, kirjallisuus ja tietotekniikka. Musiikki on ollut aina läsnä elämässäni ja sen parissa harrastaminen on auttanut selviytymään niin stressistä kuin hankalistakin tehtävistä. Kitaran ja muiden soitinten opettelu taas on konkretisoinut minulle sen, miten järjestelmällisellä ja sitkeällä työllä voi saavuttaa tuloksia asiassa kuin asiassa.

Kirjallisuus on avannut minulle uusia maailmoja ja paikkoja, joihin en olisi muuten päässyt vierailemaan. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat näyttäneet, usein kantapään kautta, miten viestejä kannattaa muotoilla sanoiksi ja siirtää myös lukija juuri siihen paikkaan, johon hänen haluaa siirtyvän. Tämän myötä päädyin myös erilaisten mediatuotteiden äärelle yhä analyyttisemmin. Kirjallisuudesta kiinnostukseni levisi lopulta myös kieliin ja käännöksiin ja sitä kautta valitsemani alan pariin.

Tietotekniikasta kiinnostuin joskus alle kouluikäisenä, kun pääsin ensimmäistä kertaa kunnolla tietokoneen äärelle. Pelit, ohjelmat ja itse laitteetkin ovat siitä lähtien olleet erottamaton osa arkeani. Teknisten ongelmien ratkaiseminen on aina tuntunut luontevalta ja mielenkiintoiselta. Vaikka muotisana "diginatiivi" onkin saanut varsin pahan kaiun viime aikoina, koen kuuluvani sukupolveen, joka sai kasvaa tietotekniikan parissa ja sai myös vielä tehokasta ja syvällistä opastusta sen maailmaan. Olen teini-ikäisestä lähtien rakentanut omat PC-tietokoneeni ja opetellut ymmärtämään erilaisia järjestelmiä. Työssäni toimin kirjastojärjestelmän pääkäyttäjänä ja ratkon päivittäin siihen liittyviä teknisiä pulmia. Tekniikan parissa toimiminen onkin antanut minulle paljon työkaluja ongelmien analyyttiseen lähestymiseen ja ratkaisuun.

Luova ajattelu, analyyttinen ongelmanratkaisu ja harjoituksen merkityksen ymmärtäminen ovatkin siis tärkeimmät asiat, joille rakennan työni. Osaan lähestyä tehtäviä aina usealta eri kantilta ja ratkaisukeskeisesti, oli kyseessä sitten käännös tai solmussa oleva tietokone. Tämä on se osaaminen, jonka voin valjastaa juuri sinunkin projektisi avuksi.