Koli on symboliikaltaan erinomainen vertauskuva suomalaisille perusarvoille ja on kiehtonut suomalaisia jo vuosituhansien ajan.
Koli on kiehtonut suomalaisia jo tuhansien vuosien ajan ja se symboloi myös geologisesti murroskohtaa uuden ja vanhan välillä.

Three Voices Media on käännös- ja viestintätoimisto, mutta toimintamme taustalla on kokonaisvaltainen visio. Tässä visiossa tiedostamme Suomen pienen koon, haastavan sijainnin sekä tästä aiheutuvat erityishaasteet globaaleilla markkinoilla. Samalla maalaamme rohkeasti isolla pensselillä, tiedostamme Suomen erityiset vahvuudet ja haluamme herätellä ihmisiä tunnistamaan ja hyödyntämään näitä ainutlaatuisia erityisvahvuuksia sekä toimimaan yhteistyössä, jotta maamme poikkeuksellinen menestystarina mahdollistetaan tulevaisuudessakin.

Maailmaa ohjailevat nykyään megatrendit, jotka saapuvat pienellä viiveellä Suomeenkin. AI ja big data ovat jo nyt arkipäivää näiden trendien analysoinnissa ja hyödyntämisessä. Digitalisaatio ja prosessien automatisointi mahdollistavat ennennäkemättömän kustannustehokkaan toiminnan ja markkina-analyyseillä voidaan reagoida näihin trendeihin jopa ennakoivasti. Suurten linjojen määritteleminen on siis helpompaa kuin koskaan.

Samanaikaisesti ihmiset rakastavat edelleen tarinoita, autenttisuutta ja yksinkertaisia konsepteja. Tämä korostuu erityisesti sosiaalisessa mediassa, sillä esimerkiksi Facebook, Twitter ja Instagram ovat menettäneet alkuviehätyksensä ja tästä syystä aidot tai valheelliset, mutta aitoa esittävät tarinat herättävät eniten mielenkiintoa näissä palveluissa. Keinotekoinen ja ”päälle liimattu” viestintä ei kanna pitkälle, koska se ei tavoita suuria yleisöjä ja varsinkaan näiden yleisöjen sydämiä. Olemme aina pitäneet tarinoista sekä yksinkertaisesta ja ymmärrettävästä kielenkäytöstä, koska siihen on helppo samaistua. Sosiaalisen median myötä nämä tarinat on ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa mahdollista esittää koko maailmalle.

Juuri tämä rakkaus kaikkea yksinkertaista ja autenttista kohtaan, sekä sosiaalisten medioiden murros tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden edistää vahvasti suomalaiseksi mieltämiämme arvoja ja sen myötä myös koko maamme menestystä globaaleilla markkinoilla. Esimerkiksi maamme matkailuala on ennätyksellisessä kasvussa, Suomi valittiin maailman onnellisimmaksi valtioksi, koulutusjärjestelmämme on maailmanlaajuinen brändi ja kuluneen juhlavuoden myötä myös kokonaisvaltainen kiinnostus maatamme kohtaan on ennennäkemättömän suurta. Nyt jos koskaan on erinomainen aika toimia!

Suomen menestystarina ja nousu raskaiden sotien runtelemasta maasta minkä tahansa vertailun kansainväliseen kärkeen perustuu visiomme mukaisesti kolmeen päätekijään:

1. Ainutlaatuinen luontosuhde

2. Autenttisuus

3. Yhteistyö


Ohessa määrittelemme nämä tekijät tarkemmin:

 

1. Ainutlaatuinen luontosuhde

Meillä on vain yksi maailma ja luonto on sen maailman sydän. Suomalaisten ainutlaatuinen luontosuhde on monen tekijän summa. Maamme on harvaan asuttua ja luontoa riittää – Helsingissäkin puhdas luonto ja puistoalueet ovat läsnä melkein kaikkialla. Myös kulttuurihistoriamme selittää tätä luontosuhdetta. Suuri muuttoliike maalta kaupunkiin alkoi Suomessa verrattain myöhään, joten enemmistö kaupunkilaisistakin on vasta ensimmäisen, toisen tai korkeintaan kolmannen sukupolven urbaanieläjiä. Lisäksi kesämökit ovat maailmanlaajuisesti varsin poikkeuksellinen ilmiö ja ne tarjoavat kaupunkilaisillekin muistutuksen luonnon kiehtovuudesta, arvostuksesta luontoa kohtaan sekä metsästäjä-keräilijä -juuristamme.

Marjastaminen, sienestäminen sekä luonnon tarjoama mielenrauha ja sen terapeuttiset vaikutukset ovat terveys- ja hyvinvointialan trendejä ja viime vuosina esimerkiksi metsän stressiä lievittävästä ja verenpainetta alentavasta vaikutuksesta on vihdoin saatu konkreettisia tutkimustuloksiakin. Maailmalla ollaan pikkuhiljaa heräämässä siihen, että olemme eläneet globaalissa mittakaavassa yli luonnon kestokyvyn jo melkein vuosisadan verran. Kolmen Ranskan kokoinen muovivaltio keskellä valtamerta on ohjannut megatrendit vihdoin selkeästi muovia vähentävään suuntaan. Myös tähän maailmanlaajuiseen ongelmaan on syntynyt Suomessa loistavia ratkaisuja, esimerkiksi biohajoavia pakkausmateriaaleja valmistavan Sulapacin toimesta.

 

2. Autenttisuus

Suomalaiset mielletään kansoja koskevissa negatiivissa ennakkoluuloissa joskus hiljaisena, kylmänä ja sosiaalisesti tylynä kansana. Näitä negatiivisia käsityksiä voidaan tarkastella myös positiivisesta näkökulmasta, sillä ne perustuvat siihen tosiasiaan, että suomalainen vuorovaikutuskulttuuri on poikkeuksellisen aitoa. Positiiviset mielikuvat suomalaisista heijastelevat tätä samaa kertomusta, sillä meidät mielletään myös ahkerina, luotettavina ja rehellisinä työntekijöinä sekä kauppakumppaneina. Valitettavasti myös toisenlaisia tarinoita on viime aikoina ilmennyt, mutta sitäkin suuremmalla syyllä nyt on korkea aika palauttaa identiteettimme siihen muottiin, jonka edeltäjämme vuosisadan raskaalla työllään meille ansaitusti onnistuivat luomaan.

Vanha ja onneksi jo todellakin vanhentunut sanonta toteaa: ”Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa.” Onneksi suomalaisten tunneäly on kehittynyt tästä tasosta, mutta sanonnassa piilee kansallisidentiteettiimme liittyvä totuuden siemen – sukupuolesta riippumatta suomalainen ei halua, eikä usein edes osaa esittää mitään muuta kuin mitä on. Jos meitä ei huvita puhua, meille kelpaavat muiden kulttuurien mielestä jopa vaivaannuttavan pitkät hiljaiset hetket. Jos emme välitä toisesta osapuolesta, niin emme myöskään esitä välittävämme hänestä. Toki suomalaiseen yritysmaailmaan on jo kauan sitten saapunut kansainvälinen vuorovaikutuskulttuuri, jossa amerikkalaiseen tyyliin voidaan toimia kiiltokuvamaailmassa, mutta kansan keskuudessa tämä autenttisuus on vielä vahvasti läsnä – ja ihmiset vaativat sitä edelleen myös palveluntarjoajiltaan. Globaaleilla markkinoilla monet kiiltokuvat pukeutuvat nykyään autenttisuuden vaatteisiin, mutta totuus tulee aina julki ennemmin tai myöhemmin.

 

3. Yhteistyö

Yhteistyössä on voimaa. Sotien jälkeen maamme oli uskomattoman haasteen edessä ja kansalta vaadittiin periksiantamatonta asennetta, kovaa työtä ja ennen kaikkea koko kansan keskuudessa vallinnutta ymmärrystä siitä, että yhteistyössä on voimaa. On globaalissa mittakaavassa täysin ainutlaatuista, että vain 30 vuotta koko kansaa koskettaneen sisällissodan jälkeen valtio kykenee siihen menestystarinaan, johon Suomessa on pystytty. Yhteistyötä, yhtenäisyyttä, periksiantamattomuutta ja kovaa työtä tarvitaan myös nyt, kun megatrendit ovat jyräämässä suomalaisen päätösvallan lähes täysin ulkomaalaisiin käsiin. Yhteistyön täytyy tapahtua yksilötasolla esimerkiksi naapuriavun, vapaaehtoistyön, varainkeräysten ja asennekasvatuksen muodossa. Lisäksi yhteistyön täytyy tapahtua pk-yritysten keskuudessa toisiaan tukevasti, sillä parhaissa yhteistyöprojekteissa kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä.

Optimaalisessa tilanteessa myös suuryritykset toimivat yhteistyössä pienempien yritysten kanssa sillä vastuullinen suuryritys tiedostaa, että kaikenkokoiset kilpailijat pitävät markkinat terveenä, kilpailutilanteen aidosti kuluttajaa hyödyttävänä sekä yleisen ilmapiirin yrittäjyyteen kannustavana ja täten myös yksilöiden tulevaisuudenkuvan valoisana. Tässä yhteydessä haluammekin vedota niihin suomalaisiin suuryrityksiin, joilla vielä on oma identiteetti ja päätösvalta. Valitettavan monet maamme suuryritykset ovat erikseen nimiä mainitsematta jo myyneet tai pörssiin listautumisensa myötä menettäneet enemmistöomistuksensa kansainvälisille sijoitusyhtiöille ja täten väistämättä muovautuneet sijoittajien taskuun pelaaviksi rahantekojärjestelmiksi.


Me Three Voices Medialla haluamme vedota kaikkiin asiakkaisiimme ja tämän tekstin lukijoihin. Haluamme herätellä ihmisiä kääntämään uuden sekä konkreettisesti että symbolisesti puhtaan sivun tässä ajallisesti otollisessa taitekohdassa, jossa nuori valtiomme on tullut merkitykselliseen 100 vuoden ikään. Haluamme toisaalta myös herätellä ihmisiä ymmärtämään, että tämä 100 vuotta on vain sadasosa siitä ajasta, jonka ihmiset ovat maamme alueella eläneet.

 

Suomi 100 -juhlat keskittyivät vahvasti kuluneen sadan vuoden muisteluun ja ymmärrettävästi teemoista nousivat esille vahvimmin suomalaiset menestystarinat kuten sotiemme sinnikkäät taistelut, jääkiekkomenestys, yritysten menestystarinat kuten esimerkiksi metsäteollisuuden, peliteollisuuden, teknologiateollisuuden sekä design- ja sisustusalan kansainväliset menestyjät vain muutamia mainitaksemme. Tuhansia vuosia vanhaa kulttuuriperimäämme ei kuitenkaan juhlittu juuri missään muodossa. Aikoinaan fennomaanit Snellmanin, Lönnrotin, Topeliuksen ja Runebergin johdolla rakensivat kansallisuusaatteemme eli myös enemmän tai vähemmän nykyisen kulttuuri-identiteettimme tämän kulttuuriperimän pohjalta. Mistä tämä johtuu?


Kuinka sinä määrittelisit nykyisen kansallisidentiteettimme? Mitkä ovat perusarvojamme? Olemmeko vielä loistavan maineemme arvoisia?

101 viittaa englannin kielessä minkä tahansa aihepiirin perustietoon, ts. siihen mikä kyseisessä asiassa on olennaista. Näkemyksemme mukaan seisomme nyt 101. itsenäisyysvuotenamme sekä yksilöinä, valtiona että jopa koko maailmana symbolisessa tienristeyksessä. Meillä on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Haluammeko olla osallisena jo nyt havaittavissa olevien, ennen pitkää kaikkia koskettavien haitallisten megatrendien edistämisessä?
  2. Vai tukeudummeko jatkossa entistäkin vahvemmin edellä mainittuihin kulttuuriperimämme vahvuuksiin ja toimimme edelläkävijöinä rakentaen uudenaikaista luonnon, teknologian ja ihmisen symbioosia?

Maamme vahvuudet tarjoavat ainutlaatuisen hedelmällisen kasvualustan uusille menestystarinoille. Nämä tulevien vuosien aikana kirjoitettavat menestystarinat voivat parhaimmillaan määrittää ne maailmanlaajuiset megatrendit, joita yksinkertaistuksia rakastavina ihmisolentoina lähdemme noudattamaan. Voimme toimia tuhon edistäjinä ja alistua todella harvojen hyötyä ajavan sijoituskoneiston osaksi tai valita roolin globaalien megatrendien edelläkävijöinä – lippulaivana, joka ohjaa nämä trendit kohti kestävää kehitystä sekä edistää pitkässä juoksussa myös talouskehitystämme pitkäkestoisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Suomalainen cleantech, uusiutuviin materiaaleihin pohjautuvat innovaatiot, maailman vahvin koulutusbrändi väestönkasvun hillitsemisen edistäjänä, huipputason teknologia-, peli-, metsä- ja biokemiateollisuus, ainutlaatuisen symbioottinen luontosuhde, elintarviketeollisuuden rohkeat innovaatiot ja kestävän kehityksen mukainen päätöksenteko aina ruohonjuuritasolta valtion päättäjiin saakka. Meillä on jo hallussamme kaikki nämä voimavarat, mutta yksilötasolla tunnumme ainakin osittain edelleen unohtaneen ainutlaatuiset voimavaramme ja niiden potentiaalin. Valtiomme on pieni, mutta uskomattoman sisukas ja mukautumiskykyinen.

Valinta on meidän kaikkien, tehdään muutos yhdessä.

“Ne jotka ovat tarpeeksi hulluja uskoakseen, että voivat muuttaa maailman, vielä tekevät sen.”
-Steve Jobs-

 

Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella yhteistyöstä.

Lähetä suora tarjouspyyntö, jos sinulla on valmis materiaali, jolle kaipaat asiantuntijan ilmaista arviointia!