1. Yrityksen näkyvyys lisää yrityksen tunnettuutta ja tunnettavuutta
 2. Laaja luontainen näkyvyys (katukuvassa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa) herättää positiivisia mielikuvia ja lisää sitoutuneisuutta
 3. Ammattimainen näkyvyys eli virheetön ilmaisu viestii laadukkaista palveluista ja herättää luottamusta
 4. Sisältönäkyvyyden hyödyt piilevät siinä, että se on ”markkinointia, jonka lähtökohtana ei ole markkinointi”. Siksi vältytään myös markkinoinnin aiheuttamilta vastareaktioilta
 5. Pitkällä tähtäimellä parannetaan jopa yrityksen tulosta, vaikka helppoa tämän yhteyden näkeminen ei aina ole


Koli, kenties Suomen tunnetuin ja tunnistettavin maisema.

 

1. a) Tunnettuus = Substantiivimuoto, joka on johdettu sanasta tunnettu. Monien mielestä tunnettuus on huonoa suomen kieltä ja tästä syystä sana muuttuu puhekielessä useimmiten muotoon tunnettavuus. Vastaa kysymykseen ”Kuinka tunnettu yritys X on?”.

Esimerkkinä, sadalta ihmiseltä voidaan tiedustella kysymystä: ”Tiedätkö yrityksen X?”.
Jos 5/100 ihmistä vastaa kysymykseen kyllä, voidaan todeta, että yrityksen tunnettuus on todella huono.
Jos 80/100 ihmistä vastaa samaan kysymykseen kyllä, tunnettuus on erinomainen.
Tottakai tunnettuudessa on monta tasoa ja jatkokysymyksenä voidaankin tiedustella esimerkiksi ”Tiedätkö mitä toimintaa yritys X harjoittaa ja mitä palveluita se tarjoaa?”.

1. b) Tunnettavuus = Substantiivimuoto, joka on johdettu sanasta tunnistettava. Vastaa kysymykseen ”Kuinka tunnistettava yritys X on?”.

Esimerkkinä, sadalta ihmiseltä voidaan tiedustella kysymystä: ”Tunnistatko minkä yrityksen logo tämä on?”
Jos vain 5/100 ihmisistä tunnistaa yrityksen, voidaan todeta, että yrityksen tunnettavuus on todella huono.
Jos 80/100 ihmistä vastaa kysymykseen kyllä, tunnettavuus on erinomainen.
Myös tunnistettavuudessa voidaan määritellä monta eri tasoa, ja jatkokysymyksiä voidaankin tiedustella yrityksen tuotteiden tunnistettavuutta vaikkapa seuraavasti: ”Tiedätkö minkä yrityksen tuote tämä on ja minkä niminen tuote on kyseessä?”

2. a) Luontainen näkyvyys = Yrityksen näkyvyyttä, joka saavutetaan ilman markkinointia tai mainoskampanjoita. Konkreettista luontaista näkyvyyttä ovat katukuvassa näkyvät yritysten logot ihmisten vaatteissa, ostoskasseissa ja käytännössä kaikessa omaisuudessa, jossa esiintyy tuotemerkki ja/tai logo.

2. b) Luontainen verkkonäkyvyys = Sisällön avulla saavutettu vahva näkyvyys ja ”läsnäolo” verkossa.

Esimerkkitilanne: Yrityksesi tarjoaa kampaamopalveluita ja potentiaalinen asiakas tekee haun hakusanoilla ”kampaamo ’kaupunki X’”
Yrityksesi löytyy hakutulosten toiselta sivulta jolloin luontainen verkkonäkyvyytesi on todella heikko.

Eräiden tutkimusten perusteella vain 5% hakukoneen käyttäjistä tutkii hakutulosten toista sivua. 67% kaikesta liikenteestä ohjautuu hakutulosten viidelle ensimmäiselle osumalle. Voit parantaa luontaista verkkonäkyvyyttäsi luomalla laadukasta ja syvällistä tekstisisältöä yrityksesi sivuille. Kirjoittaminen on kuitenkin taito siinä missä mikä tahansa muukin ja on ymmärrettävää, että monista eri syistä laadukkaan sisällön luominen voi tuottaa haasteita.

Ota yhteyttä meihin, jos koet että haluat luottaa tässä asiassa ammattilaisten työnjälkeen ja varmistaa yrityksesi positiivisen ja laadukkaan verkkonäkyvyyden. Vastakohtana positiiviselle verkkonäkyvyydelle toimii tietenkin negatiivinen verkkonäkyvyys, jolla tarkoitamme esimerkiksi sitä, että yrityksellä ei ole ollenkaan omia verkkosivuja.

Sosiaalisen median laajentunut merkitys ja rooli on toki aavistuksen vähentänyt tarvetta omille verkkosivuille. Hakukoneet eivät kuitenkaan edelleenkään arvota sosiaalisen median sivuja korkealle, koska nämä palvelut ovat useimmiten hakukonepalvelun kilpailijoita. Tästä syystä yrityksen omat verkkosivut ovat äärettömän tärkeitä hakukonenäkyvyyden kannalta. Negatiiviseksi verkkonäkyvyydeksi voidaan määritellä myös yrityksen negatiiviset arviot eri palveluissa ja yrityksen tietojen löytyminen pelkistä yrityshakemistoista ja -rekistereistä. Hakukoneet ovat tämän päivän yrityshakemistoja, joten ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämät hakemistot alkavat olla ”menneisyyttä” ja jälleen kerran pahimmassa tapauksessa jopa lisäävät yrityksen negatiivista verkkonäkyvyyttä. Näin käy konkreettisesti silloin, jos hakemistossa ilmoitetaan yrityksen vanhentuneita yhteystietoja. Tähän aiheeseen liittyy myös toinen blogijulkaisumme ”Kuinka välttää verkkonäkyvyyden yleisimmät sudenkuopat”, johon voit perehtyä täällä.

2. c) Luontainen somenäkyvyys = Sisällön avulla saavutettua vahvaa näkyvyyttä ja läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Muodostuu jokaisessa sosiaalisessa mediassa kyseisten medioiden omien periaatteiden mukaisesti.

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa korkeaa tykkääjien, seuraajien ja parhaassa tapauksessa jopa (uudelleen)jakajien määrää. Esimerkiksi jos yrityksesi someprofiil(e)illa on n. 0-50 tykkääjää ja/tai seuraajaa, voidaan puhua jopa negatiivisesta somenäkyvyydestä. Vähäinen tykkääjien/tykkäysten määrä voi herättää jopa epäluuloja ja negatiivisen reaktion asiakkaissa. Lisäksi monissa sosiaalisissa medioissa julkaisuja ei yksinkertaisesti näytetä muille kuin sivusta tykkääville. Esimerkiksi Twitterissä hashtagien eli aihetunnisteiden käyttö ei vielä varmista näkyvyyttäsi, sillä monien suosittujen hashtagien yhteydessä Twitter ymmärrettävästi priorisoi niitä julkaisuja, jotka ovat eniten seurattujen henkilöiden/tahojen tekemiä. Samaan aiheeseen liittyy myös suhteellisen tuore ilmiö: tykkääjien ja tykkäysten ostaminen. Tämä on tietenkin laitonta, kaikkien hyvien moraaliperiaatteiden vastaista ja vaikka toimintaa on suhteellisen haastavaa seurata, emme suosittele sitä kenellekään.

3. Sanavalinnoilla ja viestinnän selkeydellä sekä virheettömyydellä on todella suuri merkitys.

Tekstin lukijalle tämä merkitys ei tietenkään välity konkreettisesti, koska taitava teksti ’soljuu kuin vesi’ eikä tuota lukijalleen vaikeuksia, vaan päinvastoin houkuttelee lukijaa jatkamaan tekstin lukemista. Erinomainen esimerkki loistavasta sanansäilästä on vaikkapa kirjailija Stephen King, jonka teoksia kutsutaan sivunkääntäjiksi, koska niihin uppoutuu ja niiden parissa vierähtää helposti useita tunteja. Mielenkiintoisena yksityiskohtana: King tuotti varsinkin nuorempana todella paljon tekstiä päivittäin, ja hänen kirjoittamansa teksti ei todellaakaan ollut virheetöntä. Hänkin käyttää ulkopuolisia editoreita ja oikolukijoita varmistamaan teostensa virheettömän ja poikkeuksellisen mukaansatempaavan sisällön. Emme tässäkään yhteydessä väitä olevamme Kingin kaltaisia kerronnan mestareita, mutta olemme suomen- ja englanninkielisen viestinnän ammattilaisia, ja täten myös ammattilaisia tekstien editoinnissa ja oikolukemisessa. Uskallamme jopa väittää osaavamme näkyvyyttä lisäävän digitaalisen sisällön luomisen Kingiä paremmin!

4. Mielenrauhan takaaminen asiakkaillemme ja aidon sekä pitkäkestoisen lisäarvon tuottaminen ovat yrityksemme tärkeimpiä arvoja.

Mainostoimistoista poiketen me tuotamme siis sisältöä, jonka lähtökohtana ei ole pelkästään markkinointi. Toisin sanoen emme luo korukielistä sisältöä, joka luo asiakkaalle hetkellisen ’wau-efektin’, mutta joka tarkemman tarkastelun jälkeen paljastuu tyhjiksi myyntipuheiksi. Tällainen toiminta kantaa hetken, mutta totuus tulee aina julki jossain vaiheessa. Nykyään tämä pitää erityisen hyvin paikkaansa, koska sosiaalinen media ja keskustelupalstat täyttyvät nopeasti vihaisista asiakaspalautteista, jos yrityksen katsotaan epäonnistuneen jossakin asiassa erityisen pahasti (näin voi käydä myös, vaikka epäonnistuminen olisi yrityksen näkökulmasta suhteellisen vähäpätöinen). Meidän lähtökohtanamme on tuottaa sisältöä, joka on hiottu kantamaan ja edistämään yrityksen brändiä ja imagoa eli niitä arvoja, joita yrityksesi haluaa viestiä asiakkailleen. Luomme laadukasta ja ammattimaista sisältöä, joka lisää yrityksen näkyvyyttä, mutta teemme sen poikkeuksellisesti ilman korukieltä ja jatkuvia ylistyssanoja. Perehdymme perusteellisesti asiakasyrityksiimme, niiden palveluihin, tuotteisiin sekä arvomaailmaan ja luomme aidosti sisältöä näistä lähtökohdista. Tämän lisäksi perehdymme perusteellisesti myös asiakasyritystemme kohderyhmiin, eli potentiaalisiin asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa. Kutsumme asiakasyrityksemme ääntä ensimmäiseksi ääneksi, heidän potentiaalisia asiakkaitaan toiseksi ääneksi ja omaa panostamme kolmanneksi ääneksi, joka yhdistää tämän kaiken ja tuottaa aidon lisäarvon molemmille osapuolille. Jos haluat perehtyä yrityksemme nimen tarinaan eli taustoihin ja monimerkityksiseen rooliin, voit lukea aiheesta lisää täällä.

5. Näkyvyyden suoraa suhdetta yrityksen tulokseen on joskus vaikeaa osoittaa. Tämä pitää erityisen hyvin paikkaansa sisältönäkyvyyden osalta, sillä sen vaikutukset ovat huomattavasti pitkäkestoisempia kuin markkinoinnin ja mainoskampanjoiden.

Onnistuneen markkinoinnin tulokset näkyvät lisääntyneenä myyntinä parhaimmillaan jopa saman vuosineljänneksen aikana, mutta vaikutus katoaa yhtä nopeasti kuin se syntyikin. Sen sijaan sisältönäkyvyyden vaikutukset ovat tietenkin yksittäisiä hetkiä tai vuosineljänneksiä tarkasteltaessa maltillisempia tai jopa huomaamattomia. Sisältönäkyvyyden todellinen merkitys ja vaikutus onkin huomattavasti kokonaisvaltaisempaa ja pitkäkestoisempaa, sillä nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassakin laadukkaat ja perusteelliset sisällöt tulevat auttamaan yrityksen luontaista näkyvyyttä varovasti arvioidenkin useita vuosia. Sisältönäkyvyyden merkitys vähenee vasta siinä vaiheessa, jos samoista hakusanoista kilpaileva yritys tuottaa laadukkaampaa ja paremmin luontaista näkyvyyttä tuottavaa sisältöä. Uskallamme väittää, että näin ei tule tapahtumaan kovinkaan pian, sillä lähestymiskulmamme on täysin uudenlainen ja poikkeuksellinen. Muutamat mainostoimistot ja digimarkkinointiyritykset kilpailevat osittain samoilla markkinoilla kanssamme, mutta lupaamme, että palvelumme perustuvat ainutlaatuisen perusteelliseen perehtymiseen ja ammattitaitoiseen osaamiseen, sillä kirjoittaminen on intohimomme ja elämäntyömme.

Voit halutessasi perehtyä kilpaileviin sisältöpalveluihin esimerkiksi näillä hakusanoilla:

 • sisällöntuotto
 • sisällön tuotto
 • sisällöntuottaminen
 • sisällön tuottaminen
 • sisällöntuotanto
 • tarinallistaminen
 • hakukoneystävällinen sisältö
 • hakukoneoptimoitu teksti

Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella yhteistyöstä.

Lähetä suora tarjouspyyntö, jos sinulla on valmis materiaali, jolle kaipaat asiantuntijan ilmaista arviointia!