Three Voices Median missio syntyi tarpeesta tasapainottaa käännösalan ja kielipalveluiden kenttää.

Alalla on tilanne, jossa suurilla palveluntarjojilla on satojen tai jopa tuhansien freelancer-kääntäjien verkostoja. Varsinaisen asiantuntijatyön tekijät saavat työstään vain todella pienen korvauksen. Lisäksi käännösammattilaiset työskentelevät kuin verhon takana ja usein saavat työstään parhaimmillaankin vain noin puolet asiakkaalta veloitetusta hinnasta. Ymmärrettävästi isoissa yrityksissä kustannukset kasvavat, koska välikäsien määrä kasvaa ja myös osakkeenomistajat odottavat rahoilleen vastinetta. Samalla palveluista katoaa läpinäkyvyys, aito lisäarvo, persoonallisuus ja pahimmillaan jopa luotettavuus.

Suuret palveluntarjoajat optimoivat kustannuksiaan automatisoimalla tilausketjunsa ja ulkoistamalla käännöstyön. Myös me optimoimme kustannuksemme, mutta lähtökohtamme on erilainen. Olemme optimoineet kustannuksemme poistamalla kustannusketjusta turhan välikäden. Asiakkaamme ovat aina suoraan yhteydessä kieliasiantuntijaan, jolloin välikäsiä kuten koordinaattoreita, projektipäälliköitä tai asiakaspäälliköitä ei tarvita ja kustannukset pysyvät kurissa. Samalla varmistamme asiakkaillemme suoran, henkilökohtaisen ja täten aina asiakaslähtöisen yhteistyön. Näin voimme myös luvata, että asiantuntijamme omaksuvat asiakasyrityksen toiminnan perusteellisesti ja sisäistävät asiakasyrityksen viestintätarpeet kuin omikseen.

Olemme ammattilaisia, jotka työskentelevät modernien työskentelyperiaatteiden mukaisesti missä tahansa.

Toisin sanottuna yrityksellämme ei ole liiketilaa, koska kaikki palvelumme toteutetaan sähköisesti tai tarvittaessa asiakkaan tiloissa. Päädyimme tähän ratkaisuun kustannusten minimoimiseksi ja voimme ylpeinä todeta, että ratkaisu mahdollistaa tarjoamamme ainutlaatuisen yhdistelmän korkeatasoisia kielipalveluita kilpailukykyisillä hinnoilla. Lisäksi voimme todeta olevamme aidosti ympäristöystävällinen yritys, sillä kaikki käyttämämme tilat ja laitteistot olisivat olemassa ilman yritystämmekin.

Nämä ratkaisut eivät ole johtaneet tietoturvakompromisseihin tai muihinkaan haittapuoliin – päinvastoin. Kun lähtökohtana on kotitoimistotyöskentely ja työnteko on mahdollista myös missä tahansa muualla, saadaan maksimoitua myös moderni saavutettavuus ja työtehokkuus. Myös asiakas hyötyy: yhteydenpito on nopeaa ja helppoa, palvelu pysyy ystävällisenä ja ihmisläheisenä sillä työntekijät ovat aina täysin haluamassaan ympäristössä, asiakkaalle saadaan tuotettua poikkeuksellisen paljon lisäarvoa kustannusten minimoimisen myötä ja palveluketjumme on selkeä ja läpinäkyvä. Todella kohtuullisten yrityskulujemme jälkeen palveluidemme hinta päätyy suoraan varsinaisen työn tehneelle asiantuntijalle. Täten asiantuntijan saama suhteellinen korvaus on mahdollista maksimoida ja se puolestaan lisää sitoutuneisuutta ja jopa motivaatiota huipputuloksen saavuttamiseen. Näinhän asiat olivat ennenkin – jos esimerkiksi suutari korjasi kenkäsi, tai seppä takoi sinulle viikatteen, olisi lienee ollut absurdia, jos osa työn hinnasta olisi päätynyt koordinaattorin taskuun. Luottamussuhde asiakkaan ja asiantuntijan välillä lienee myös vahvempi, kun yhteydenpito tapahtuu suoraan työn suorittajan kanssa.

Päädyimme käyttämään piirrettyjä hahmokuvia verkkosivuillamme, koska koemme, että ne kuvastavat täydellisesti uuden ajan perinteisiä palveluitamme.

Ennen ammattilaiset vastasivat palveluistaan omalla nimellään ja maineellaan sen sijaan, että projekti päätyy pitkään tuotantoketjuun, jossa hukkuvat varsinaisen työn tekijä ja vastuun välttely tehdään helpoksi yrityksen edustajille. Me vastaamme palveluistamme ja niiden laadusta omalla nimellä ja naamallamme, mutta teemme sen modernissa muodossa. Olemme verkossa läsnä digitaalisina hahmoina, mutta tarvittaessa yhteydenpito onnistuu tietysti myös perinteisiä keinoja käyttäen vaikkapa puhelimitse tai sopimalla kasvotusten tapahtuvasta tapaamisesta. Yhdessä yhteistyötahomme Mediapilvi-yrityksen kanssa olemme luoneet modernin palvelun, joka on täysin tietoturvallinen, luottamuksellinen, ihmisläheinen ja ystävällinen – ja täten perinteinen ja suomalaisiin perusarvoihin eli rehellisyyteen, luottamukseen ja suorapuheisuuteen perustuva.

Myös Mediapilvi-yritys toteuttaa toiminnassaan näitä arvoja ja verkkosivumme on erinomainen osoitus Mediapilven perustavanlaatuisesta ammattitaidosta. Samalla kaikki palvelumme toimivat osoituksena siitä mitä uuden ajan palvelutuotanto voi parhaimmillaan olla – paluuta perinteiseen aikaan, jolloin myyntipuheet voidaan jättää sikseen, sillä yhteydenpito ja luottamussuhde syntyvät suoraan asiantuntijan ja asiakkaan välillä. Tähän tarkoitukseen teknologia on tarkoitettu, ja siihen tarkoitukseen kannustamme myös kaikkia asiakkaitamme teknologiaa valjastamaan. Jos teknologia on vieras tai jopa pelottava asia, on ymmärrettävää, että sitä vieroksuu tai haluaa vältellä. Yhtä ymmärrettävästi, jos on kasvanut teknologian kanssa kuten me, haluaa ja osaa hyödyntää sen parhaat puolet eikä uppoa loputtomaan teknologiasuohon.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella yhteistyöstä.

Lähetä suora tarjouspyyntö, jos sinulla on valmis materiaali, jolle kaipaat asiantuntijan ilmaista arviointia!