Huom! Jos kuulut kiireisten ihmisten alati kasvavaan joukkoon, voit lukea tekstistä vain ensimmäisen ja kolme viimeistä kappaletta!

Palveluidemme yhteydessä yrityksen näkyvyydellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista ja luontaista verkkonäkyvyyttä, jonka saavuttaminen vaatii laajaa ja systemaattista yrityksen toimialaan liittyvän sisällön luomista.

Yrityksen näkyvyydellä tarkoitetaan yleisessä mielessä useimmiten yrityksen nimen, logon, sloganien, mainosten sekä tuotteiden ja/tai palveluiden konkreettista näkymistä esimerkiksi kaupunkien katukuvassa. Lisäksi yritykset voivat lisätä näkyvyyttään mm. sponsorisopimuksilla, jolloin he saavuttavat laajan näkyvyyden esimerkiksi urheilukilpailuissa kilpailijoiden vaatetuksen tai tapahtumapaikkojen mainosten avulla.

Yosemite_National_Park_Half_Dome
Erotu ympäristöstäsi rohkeasti ja selkeästi kuten Yosemite-kansallispuiston Half Dome!

 

Yritysten näkyvyyteen liittyy vahvasti termi tunnettuus. Sana on johdettu suomen kielen sanasta ’tunnettu’ ja on täten kieliopillisesti oikein, mutta kansankielisesti se kääntyy useimmiten luontevammin muotoon tunnettavuus. Näillä termeillä viitataan lähes samaan asiaan: tunnettuus kertoo sen kuinka laajasti yritys ja sen tuotteet tunnetaan – tunnettavuus puolestaan kertoo sen kuinka hyvin yritys ja sen tuotteet tunnistetaan esimerkiksi pelkän logon perusteella. Tunnetut brändit kuten Coca-Cola ovat onnistuneet tässä erinomaisesti. Coca-Colaa myydään yli 200:ssa maassa ja monissa vähemmän kehittyneissä valtioissa se on joskus jopa ainoa katukuvassa näkyvä tuotemerkki. Juoma-automaatit ovat lähes poikkeuksetta Coca-Colan tai läheisimmän kilpailijan Pepsin tuttujen värien ja logojen peitossa ja muun muassa näistä syistä Coca-Cola onkin maailman tunnetuin tuotemerkki.

Internetissä yrityksen näkyvyydellä tarkoitetaan myös lähtökohtaisesti niiden konkreettista näkyvyyttä. Toisin sanottuna myös verkossa yrityksen nimen, logon, sloganien, mainosten sekä tuotteiden ja/tai palveluiden näkyminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki tämä on yritysten markkinointivastaavien työtä ja yritysten markkinointiin käytetäänkin huomattavan suuri osa niiden liikevaihdosta. Nykyajan hektisessä maailmassa käydään erittäin kovaa kilpailua ihmisten huomiosta, jolloin myös markkinointi muuttuu hetki hetkeltä haasteellisemmaksi ja pahimmassa tapauksessa myös kalliimmaksi.

Internetin mainospaikat ovat huomattavasti katukuvan markkinointia keskittyneempiä ja nämä mainospaikat ovat erittäin kilpailtuja, ja täten myös varsin kalliita suhteessa niistä saatuun todelliseen hyötyyn. Tämä väite pitää paikkaansa erityisesti silloin, jos markkinoinnista vastaava henkilö ei ole perehtynyt digitaalisen markkinoinnin perinteisestä markkinoinnista poikkeaviin lainalaisuuksiin. Digitaalinen markkinointi kehittyy ja muuttuu huimaa vauhtia, joten on varsin ymmärrettävää, jos aiheeseen liittyvä osaaminen tuntuu puutteelliselta.

Emme väitä olevamme digitaalisen markkinoinnin ammattilaisia, mutta olemme kielten ja viestinnän ammattilaisia, ja täten myös kirjoittamisen ammattilaisia.

Muista palveluntarjoajista poiketen lähtökohtamme ei kuitenkaan ole markkinointi vaan laadukkaan sisällön tuottaminen joka parhaassa tapauksessa edistää yrityksen näkyvyyttä, mutta lisäksi tuottaa myös aitoa lisäarvoa tekstin lukijalle. Tähän aiheeseen voit perehtyä lisää esimerkiksi palvelukuvauksissamme tai ottamalla meihin yhteyttä, mutta palataan vielä digitaaliseen markkinointiin esimerkin avulla.

Esimerkiksi Google AdWords -palvelun kautta mainostaja joutuu pahimmillaan maksamaan yli 100€ per asiakkaan klikkaus, jos kyse on pienestä ja erittäin kilpaillusta alasta kuten terveysalan koulutuspalveluista. Siis 100€ pelkästään siitä, että kuka tahansa joka on sattunut etsimään terveysalan koulutuspalveluita klikkaa mainosta ja päätyy sivuille! Pahimmassa tapauksessa tuon klikkauksen suorittaa hakukoneita skannaava botti, jolloin rahalle ei saada minkäänlaista vastinetta.

Edellä esitetty esimerkki botin klikkauksesta lienee se kaikista äärimmäisin ja epätodennäköisin kauhuskenaario yritysten markkinoinnille. Yleisin hinta klikkaukselle (cost-per-click, CPC) on n. 1-2€, mutta joka tapauksessa verkkomarkkinointi on todella epävarmaa koska klikkaus vie asiakkaan vasta yrityksen sivuille eli vertauskuvallisesti yritys maksaa jo 1-2€ siitä, että asiakas astuu heidän liikkeeseensä sisään. Tässä tilanteessa ostopäätös on siis vielä täysin epävarmaa. Tätä epävarmuutta vähennetään seuraamalla ihmisten verkkokäyttäytymistä esimerkiksi Google Analytics -analytiikkapalvelun avulla. Sen avulla pystytään näkemään mainosta klikanneen henkilön sijainti IP-osoitteen avulla. Lisäksi klikkaukseen voidaan yhdistää myös tarkempia tietoja, jos henkilö käyttää Googlen palveluita ja ei ole kieltänyt tietojensa yhdistämistä markkinointitarkoituksiin. Voit kieltää omien tietojesi käyttämisen osoitteessa https://adssettings.google.com/u/0/authenticated. Googlella on tapana muuttaa palveluidensa verkko-osoitteita erittäin tiuhaan tahtiin, joten kerrothan meille, jos linkki ei toimi!

Asiakkaan astuessa yrityksen digitaaliseen liiketilaan eli verkkosivuille ostopäätöstä ei ole vielä tapahtunut.

Itse asiassa on varsin todennäköistä, että haun suorittanut henkilö on ainakin lähtökohtaisesti kiinnostunut aiheesta aivan muussa kuin ostotarkoituksessa. Edellä esitettyä esimerkkiä soveltaen jo valmiiksi terveysalalla opiskeleva henkilö saattaa kirjoittaa hakusanaksi ”terveysalan koulutus” vain, jotta löytäisi yliopistonsa sivut, joiden osoitteen on hetkellisesti unohtanut. Kiinnostavan mainostekstin myötä hänet saadaan kenties klikkaamaan mainosta, mutta jos ostotarkoitusta ja tarvetta ei ole, ostotapahtumaa tuskin tulee koskaan tapahtumaan.

Jotta aidosti ostotarkoituksessa olevat asiakkaat saadaan erotettua muista tiedonhakijoista, asiaan on lähdetty etsimään ratkaisua niin sanotusta lead generation -markkinoinnista eli markkinointifinglismillä ilmaistuna ’liidien’ tuottamisesta. Markkinoinnissa puhutaan eritasoisten liidien tuottamisesta ja näitä liidejä varten on usein luotu prosessit, jotka kohdemarkkinoinnin avulla suostuttelevat asiakasta hankkimaan yritykseltä kyseisen tuotteen tai palvelun.

Ohessa lyhyt tiivistelmä lead generation -markkinoinnista.

Jos aihe on sinulle jo tuttu, tai jos se ei sinua kiinnosta, voit huoletta hypätä tekstin kolmeen viimeiseen kappaleeseen. Markkinointitermeillä puhutaan kylmistä ja kuumista liideistä, sekä lopulta ostotapahtuman toteuduttua toteutuneista liideistä. Lisäksi kylmien ja kuumien liidien väliin mahtuu eri määritelmien mukaisesti useita välivaiheita, mutta yksinkertaistettuna lead generation -markkinoinnilla tarkoitetaan seuraavaa: kylmä liidi on asiakas, joka ei lähtökohtaisesti ole kiinnostunut tuotteesta ja kuuma liidi on asiakas, joka on ilmaissut kiinnostuksensa tuotetta kohtaan.

Lead generation -markkinoinnissa on kuitenkin myös useita haittapuolia. Yhteen ostotapahtumaan joudutaan pahimmassa tapauksessa käyttämään jopa kymmenen mainostuskertaa, jotta kömpelöitä lämpötilatermejä käyttäen haalea liidi saadaan muutettua kuumaksi, ja kuuma liidi saadaan lopulta ostamaan tuote tai palvelu. Lisäksi kylmien liidien tapauksessa kohdataan erittäin todennäköisesti varsinkin suomalaisessa kontekstissa vahva vastareaktio. Tästä konkreettisin esimerkki lienee puhelinmyynti, joka perustuu vielä nykyäänkin enimmäkseen kylmien liidien kontaktoimiseen, sillä kaikki vähänkään lämpimät liidit käydään läpi todella nopeasti. Kun yksityisyyttämme rikotaan puhelinsoitolla, jossa myydään tuotetta, johon asiakkaalla ei lähtökohtaisesti ole kiinnostusta, ollaan niin sanotusti heikoilla jäillä. Useimmiten puhelu päättyy nopeasti ja pahimmillaan myyjä saa niskoilleen patoutuneen raivon, joka on helppo purkaa tällä tavoin ’yksityisalueelle’ tunkeutuneeseen kaupustelijaan.

Lead generation -markkinoinnilla on toki myös selvät käyttötarkoituksensa ja se onkin yksi digitaalisen markkinoinnin johtavista trendeistä. Kun tätä markkinointia lähdetään automatisoimaan, säästetään selvästi kuluissa. Toisaalta samalla poistetaan jälleen yksi inhimillisen moraalin kautta tapahtuva arviointitilanne ja täten ylimarkkinoinnin ja vastareaktioiden riski kasvaa entisestään. Esimerkiksi sähköpostitse lähetettävät uutiskirjeet ovat olennainen osa lead generation -markkinointia ja monille lienee tuttua tilanne, jossa sähköpostin Saapuneet-kansio täyttyy uutiskirjeistä ja mainoksista. Kaikki ne uutiskirjeet ja mainokset pelkästään sen takia, että vierailit jollain sivustolla ja erehdyit antamaan sähköpostisi kyseiselle yritykselle. Yrityksellämme ei ole uutiskirjettä emmekä aio sellaista luoda, koska tiedämme varsin omakohtaisesti niiden aiheuttaman mahdollisen vastareaktion.

Mikä digitaalisessa markkinoinnissa aiheuttaa haasteita?

Onko digitaalinen markkinointi poikkeuksetta kallista, kuten esimerkiksi Google AdWords osaamattomissa käsissä? Liittyykö yrityksen näkyvyyden edistämiseen aina riski vastareaktioille? Ei tietenkään välttämättä, sillä markkinoinnin uusimpia trendejä ovat asiakaslähtöinen konkreettisia ratkaisuja tarjoava imagotoiminta sekä tarinallistaminen. Ensiksi mainitusta toiminnasta esitetään tasapuolisuuden nimissä kaksi esimerkkiä: LähiTapiolan Sankarikoulutus sekä Ifin lanseeraama Turvakauppa, joilla molemmilla pelastetaan parhaassa tapauksessa ihmishenkiä. Molempien taustalla on niin sanottu syvämarkkinointi, jolla kunnioitettavan turvallisuuslähtöisen toiminnan myötä parannetaan yrityksen imagoa, tunnettuutta ja näkyvyyttä.

Tarinallisuus ja tarinallistaminen puolestaan ovat varsin tuoreita markkinointitermejä, joilla viitataan yritysten kasvaneeseen sisältötekstien tarpeeseen. Tarinallistamisessa yritys kirjoittaa esimerkiksi tarinamuotoisia tuotearvosteluita sekä kertomuksia virkistystapahtumista tai liikevaihdollisesti menestyksekkäästä vuodesta. Toisin sanotusti yrityksen tarpeisiin luodaan kertomusmuotoista sisältöä verkkonäkyvyyden edistämiseksi. Taustalla on esimerkiksi Googlen tapa arvottaa sivuja hakukonenäkyvyydessään sitä paremmin mitä enemmän syväluotaavaa ja hakutermeihin liittyvää sisältöä sivuilta löytyy. Toki algoritmien taustalla on myös monia muita periaatteita, mutta aivan kaikkia ’salaisuuksia’ emme mekään halua paljastaa.

Pahimmillaan tarinallistaminen ja markkinointilähtökohdista luodut tekstit synnyttävät todella teennäisen kuvan yrityksen toiminnasta. Parhaimmillaan laajat sisältötekstit elävöittävät yrityksen palveluita ja tuotteita, vähentävät kynnystä palveluiden käyttämiselle, sitouttavat asiakkaita, lisäävät yrityksen näkyvyyttä verkossa ja tarjoavat aitoa lisäarvoa asiakkaalle, parantaen täten myös asiakaskokemusta. Sitoudumme aina tuottamaan aitoa lisäarvoa tyhjien markkinointilauseiden sijaan.

Sisältöpalveluistamme hyötyvät sekä asiakasyritys että heidän asiakkaansa, jolloin ulkopuolinen ’kolmas äänemme’ on onnistunut tehtävässään.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella yhteistyöstä.

Lähetä suora tarjouspyyntö, jos sinulla on valmis materiaali, jolle kaipaat asiantuntijan ilmaista arviointia!