pekka's picture

Mikä litteroija?

Litteroija tekee litterointeja eli kirjoittaa ääni- tai videotallenteen puheet tekstimuotoon. Asiakas lähettää äänitteen eli nauhoituksen ja litteroija ryhtyy töihin. Yleensä litterointiprojektien aineistojen kokonaispituus vaihtelee noin 5-50 äänitetunnin välillä.

Työ toteutetaan yleisimmin Microsoft Word ohjelmiston avulla ja voidaan toimittaa asiakkaan toivomassa tiedostomuodossa, yleisimmin .docx.

Mikä sanelunpurku?

Sanelunpurku ja litterointi ovat käytännössä synonyymeja. Myös sanelunpurkaja kirjoittaa ääni- tai videotallenteen puhesisällön tekstimuotoon. Sanelunpurku viittaa yleisesti esimerkiksi terveydenhuollossa lääkärien potilaskertomusten kirjaamistyöhön.

Tämä työ toteutetaan yleensä sairaaloissa sihteereiden, kirjureiden ja/tai sanelunpurkajien toimesta, mutta nykyään työtä myös ulkoistetaan kustannussyistä kunhan vaitiolovelvollisuudesta ja yksityisyydensuojasta voidaan varmistua.

Mikä puheentunnistus?

Puheentunnistus viittaa koneelliseen tekstin kirjaamiseen ja englannin kielellä puheentunnistus toimii jo lähes ongelmitta. Suomen kielelläkin puheentunnistus toimii yksinkertaisissa komennoissa, mutta litterointi- ja sanelunpurkutarkoitukseen puheentunnistusohjelmat eivät vielä sovellu.

Litteroinnissa äänitteet ovat usein heikkolaatuisia, puhetta tapahtuu päällekkäin ja puhe voi olla epäselvää sekä murteellista. Nämä ongelmat tekevät toistaiseksi puheentunnistuksesta haastavan tehtävän suomalaisessa litterointikontekstissa.

Lisäksi monet litteroitavat aiheet ovat haastavaa erikoissanastoa, jonka opettaminen puheentunnistusohjelmalle on toistaiseksi suurempi työ kuin nopean kirjurin toteuttama manuaalinen litterointityö. Kielemme monipuolisuus on myös rikkaus ja erityisesti kielentutkijoille tapahtuva eksakti litterointi tullee tapahtumaan vielä pitkään ihmiskirjoittajan toimesta.

Kuka?

Litterointi on läsnä monessa ammatissa ja litterointeja tarvitsevat satunnaisesti esimerkiksi asianajajat, historioitsijat, journalistit, kaupallisen alan opiskelijat, kielten opiskelijat, kirjailijat, lääkärit, mainostoimistot, markkinointitoimistot, muusikot, psykologit, sihteerit, sukututkijat, taiteilijat, teknisen alan opiskelijat, teollisuusyritykset, toimittajat, tutkijat ja viestintätoimistot.

Litteroinnin ulkoistaminen on kustannustehokasta ja tehokkaan, luotettavan ja automatisoidun toimitusketjun luominen mahdollistaa omien resurssien vapauttamisen tehokkaampaan työhön. Voit keskittyä olennaiseen, kun tilaat kirjaamistyön meiltä!

#litteroija #litterointi #sanelunpurku #sanelu #transcription #threevoicesmedia #3VM #content #sisältö #sisältömarkkinointi #contentmarketing